لینک های مفید
صفحه اصلی > درباره ما > معرفی مركز 

معرفی:

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان با هدف توسعه پژوهشهای علمی در رشته دندانپزشکی در تاریخ 29/2/1386 با نظر مساعد مسئولین محترم دانشگاه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاسیس گردید تا با تخصیص بهینه منابع ، کنترل ، هدایت و ساماندهی آنها در دستیابی به هدف غایی خود بستر مناسبی را برای تولید و انتقال دانش در زمینه دندانپزشکی و رشته های وابسته آن و ارتقاء سلامت و دهان و دندان فراهم آورد. مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در تاریخ 1386/2/23 مجور موافقت اصولی و در تاریخ 1395/2/23 طی نامه شماره 298/3/پ/92 مجوز موافقت قطعی خود را از شورای عالی کسترش دریافت نمود. اعضای موسس مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان عبارت بودند از : آقایان دکتر امیرفرهنگ میر اسماعیلی ، دکتر شاهین کسرایی ، دکتر محمد زندی ، دکتر حمیدرضا عبدالصمدی ، دکتر علیرضا زمانی و روسای مرکز تحقیقات دندانپزشکی از بدو تاسیس تاکنون آقایان دکتر بهزاد هوشمند، دکتر شاهین کسرایی، دکتر محسن دالبند و دکتر لقمان رضایی صوفی بوده اند.