لینک های مفید
صفحه اصلی > درباره ما > استراتژی  

 

استراتژیهای مرکز تحقیقات دندانپزشکی

1-ایجاد شبکه تحقیقاتی و اطلاع رسانی در حوزه دندانپزشکی

2-تعیین الویت خرید و تجهیز ملزومات آزمایشگاه مرکز ، جهت تسهیل روند تحقیقات

3-بررسی آیین نامه ها و نظارت بر فعالیت های پژوهشی و اجرایی مرکز در راستای شاخصهای تولید دانش که از طرف وزارت متبوع تعیین شده

4-فراهم نمودن زمینه افزایش نشر و چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی و داخلی

5-فراهم نمودن زمینه افزایش تصویب طرحهای  تحقیقاتی اعضای مرکز

6-تدوین برنامه های حمایتی جهت جلب محققان در سطح دانشگاه و کشور

7-تعیین نیازهای آموزشی محققین عضو مرکز در زمینه تحقیقات و مدیریت تحقیق

8- برگزاری کارگاه توانمند سازی اعضای مرکز تحقیقات بر اساس  نیاز سنجی انجام شده

9- برنامه پایش ،حمایت و تشویق محققین برتر

10-عقد قرار داد هاي في ما بين مركز با مراكز تحقيقاتي در سطح كشور

11- تعیین موانع و نقاط ضعف موجود در روابط بین مراکز تحقیقاتی و تلاش جهت انجام قرارداد و تفاهم نامه های مشترک تحقیقاتی